Park im. Żołnierzy Żywiciela

Start wszystkich tras znajduje się na parkingu, po wschodniej stronie Teatru Komedia.

Odszukaj i dopasuj jak największą liczbę punktów do zdjęć małych detali i charakterystycznych szczegółów.

Ciekawostki o parku

Park został założony w latach 50-tych XX wieku pomiędzy koloniami Warszawskiej Spółdzielni Miszkaniowej a Teatrem Komedia. Początkowo nie miał żadnej nazwy. Otrzymał nazwę na cześć żołnierzy Batalionu AK "Żywiciel".

Przed II Wojną Światową w miejscu obecnego parku znajdowała się Prochownia, magazyn należący do Głównych Składów Materiałów Budowlanych w Warszawie.Kompleks składał się z 7 budynków otoczonych wałami ziemnymi na wypadek wybuchu składanej tam amunicji.

Teatr Komedia, dokładnie Północne Centrum Sztuki-Teatr Komedia. Warszawski teatr działający od 1954 i wystawiający głównie lekkie komedie, farsy i spektakle muzyczne.