Gra Miejska - 25.10.2017 - Kaskada

Rywalizacja przebiega jednego dnia w formule non-stop. Zawodnicy startują w dowolnym momencie pomiędzy godziną 14:00 a 17:00; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych. Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do uczestników. Na każdym punkcie kontrolnym należy wykonać zadanie – odpowiedzieć na pytanie dotyczące Żoliborza, parku Kaskada, osiedla Potok lub Budżetu Partycypacyjnego – lub dopasować zdjęcie.

Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map. Dostarczone mapy są to mapy wykonane w ramach projektu Zorientowany Żoliborz sfinansowanego z Budżetu Partycypacyjnego dla obszaru Marymont-Potok. Na mapie miejsce startu oznaczone jest trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i określone kodem numerycznym. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

Punkt kontrolny to stały słupek należący do projektu Zorientowany Żoliborz, tabliczki z biało-pomarańczowym lampionem, kodem numeryczny oraz przyrządem do potwierdzania (perforator). Na niektórych PK należy dopasować zdjęcie do danego miejsca. Zespoły same dokonują potwierdzenia za pomocą perforatora – należy użyć kratki odpowiadającej prawidłowej odpowiedzi.

Kryterium klasyfikacji jest w pierwszej kolejności liczba poprawnych odpowiedzi, a przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.

W ramach zawodów uczestnik otrzymuje: komplet map, numery startowe, ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów, nagrody dla najlepszych zespołów/zawodników, upominek dla każdego za ukończenie